דף הבית >> מילון מונחים
 

מילון מונחים


גוש/חלקה
שטח המדינה מחולק לגושים וכל גוש מחולק לחלקות וחלקה שהיא בית משותף יש תת- חלקות שהינן המספר המזהה של דירה ספציפית בבניין. זהן למעשה מעין ת"ז של הנכס.

הערת אזהרה
הערת אזהרה נרשמת בטאבו, רישום הערת אזהרה נותן עדיפות לבעל הערת האזהרה על פני כינוס נכסים או עיקולים שיוטלו על הנכס.

ייפוי כוח נוטריוני
ייפוי כוח הנחתם לפני נוטריון פעולות הנעשים במקרקעין עליהם להיות חתומים ע"י נוטריון. הבנקים השונים דורשים ייפוי כוח נוטריוני מהלווים לפעול לרישום המשכנתא.

לוח תשלומים
טבלה המפרטת את הסכומים של הלווה לשלם ואת מועדי התשלומים.
 
לוח שפיצר
טבלת סילוקין הבנויה מתשלומים הכוללים החזרי קרן ותשלומים
ריבית ללא הצמדה.

פירעון הלוואה
החזר הלוואה ע"פ לוח הסילוקין
 
פירעון מוקדם של הלוואה
החזר ההלוואה לפני תום לוח הסילוקין
 
פרי פסו
משמעות "דרגה שווה", שיעבוד נכס לשני נושים בדרגה שווה כלומר לשניהם, תהיה משכנתא בדרגה ראשונה.
 
ריבית
עלות הכסף – הסכום שהלווה משלם לבנק עבור השימוש בכסף.

קרן
סכום ההלוואה ללא הצמדה וריבית.

שיעבוד הנכס
משכון הזכויות בנכס בביטחון להתחייבות הלווים כלפי הבנק ע"פ חוזי ההלוואה.

חכירה
שכירות ארוכה לתקופה של עד 25 שנים.
 
"חכירה לדורות"
שכירות ארוכה לתקופה בעולה על 25 שנה.