דף הבית >> מאמרים >> עמיר הירשברג | עמיר הירשברג כותב על פקטורינג כשיטה
 

פקטורינג - מקבלים כסף, מגלגלים חובות ( עמיר הירשברג )

 
הלוואת פקטורינג היא אחת השיטות הייחודיות לקבלת הלוואה המסייעת למימון העסק. אמנם יש לחשוב היטב לפני שנוטלים הלוואת פקטורינג, אבל עם זאת ישנם מקרים שנטילת הלוואה כזאת הינה הדרך היחידה להציל את העסק מקריסה.
 

פקטורינג, הון חוזר ובעיות מימון.

ישנן מספר בעיות עיקריות היכולות לגרום לקריסה כלכלית של עסק, למרות שהוא עסק רווחי מאד, אף שהדבר מנוגד לחלוטין לכל הגיון אפשרי:

-          הוצאות רבות שלא נלקחו בחשבון: כשמכינים תכנית עסקית, לוקחים בחשבון את ההכנסות העתידיות של העסק, כולל גם גידול צפוי במכירות. יחד עם זאת, לוקחים בחשבון גם הוצאות צפויות. ההוצאות כוללות הוצאות כח אדם, הוצאות על רכישת ציוד, חידוש או תיקון שלו, הוצאות על רכישת חמרי גלם או סחורות וכיוצא באלה. אף שנלקחת בחשבון התופעה שגידול בהכנסות דורש לעיתים גם הגדלת ההוצאות, לעיתים קורה שהגידול, לפחות בשלבים הראשונים, חד מהצפוי. העסק נשאר אמנם רווחי אבל נוצרת בעיית נזילות.

-          עצירת הגידול בהכנסות: לעיתים הגידול בהכנסות איננו מתבצע כפי שנצפה, הן מכיון שהצפי לא היה נכון או בגלל הצטרפות מתחרה חדש המכוון בדיוק לקהל יעד זהה. במקרים כאלה יש לשקול אם כדאי להמשיך את הפעלת העסק, שכן המשך תחרות פרועה תפיל את שני הצדדים.

-          עלות מימון גבוהה: חלק גודל מהעסקים נוטל אשראי בנקאי על מנת להמשיך לנהל את העסק. לעיתים קורה שהבנק או המוסד המממן עוצרים את האשראי או לחילופין מייקרים אותו, מה שהופך את נטילת האשראי לבלתי כדאית.

 

הלוואת פקטורינג – חישוב כדאיות:

אפשר לומר כי הלוואת פקטורינג כדאית במצבים הבאים:

-          ההפסד מההלוואה קטן מהריבית: אם הריבית או העמלות האחרות שהבנק גובה הן גבוהות מההפסד הצפוי בתוצאה מהלוואת הפקטורינג, שווה לקחת אותה. אחרת כדאי לשקול שוב את העניין.

-          הבנק עוצר אשראי: אם הבנק עוצר את מתן האשראי בצורה המסכנת את המשך הפעילות של העסק, הלוואת פקטורינג נעשית רלוונטית. אם מתקבלת החלטה להפסיק את פעילות העסק, ההלוואה צריכה להישקל שוב.
 
לסיכומו של דבר ניתן לומר כי הלוואת פקטורינג היא דרך מצוינת לפרוע חובות עתידיים תמורת כסף עכשווי מאד.


מחבר מאמר - עמיר הירשברג